Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Region Jönköpings läns riktlinje för anmälan om att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa.

Detta dokument är baserat på dokument från Landstinget Sörmland.

Följande dokument ska fungera som stöd för hur man på bästa sätt kan hantera situationer där man får denna misstanke. En stor del av barnen som söker vård kommer inte till barn- och ungdomsmedicinska kliniken, utan ses av många andra specialiteter. Därför är det viktigt att all vårdpersonal som kommer i kontakt med barn, är uppmärksamma på dessa signaler och handlar därefter.
I handläggande av fall med misstanke om att ett barn far illa är det mycket viktigt att se till barnets bästa i situationen. Hur bråttom är det? Vid behov av undersökning av barnspecialist är det kanske lämpligare att man för barnets skull ordnar en välplanerad tid dagtid istället för att barnet skickas till akutmottagningen en sen kväll?

All personal inom hälso- och sjukvården har skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Det rekommenderas att man inte står ensam med ett anmälningsärende. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra med allmänbakjouren på barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid behov.

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Råd om anmälan

Skriftlig anmälan kan i princip se ut hur som helst men det är bra om man får med

  • I vilken roll/situation har du träffat barnet?
  • När träffade du barnet och vem var med?
  • Vad har du iaktagit och varför väljer du att anmäla?
  • Skriv i anmälan dina uppgifter och hur man kan nå dig.
  • Obs, skriv med i anmälan att du önskar att Socialtjänsten ber om vårdnadshavarens samtycke till att återkoppla till dig hur utredningen har gått och ev resultat!

Önskar du använda en förtryckt blankett se följande:

Barnahus

Information om Barnahus

 

Innehåll på sidan:

Fastställt: 2011-09-08

Reviderad: 2017-04-04

Giltigt till och med: 2019-04-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Sara Steinwall Larsen, Överläkare, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Karin Malmgren, Läkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Värnamo sjukhus, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv