Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Region Jönköpings läns riktlinje för anmälan om att ett barn/ungdom (0 till och med 17 år) far illa, eller misstänks fara illa.

All personal inom hälso- och sjukvården har skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Bakgrund

Följande dokument ska fungera som stöd för hur man på bästa sätt kan hantera situationer där man får denna misstanke. Alla vårdgivare kan komma i kontakt med barn som patienter eller anhöriga. Därför är det viktigt att all vårdpersonal som på något sätt kommer i kontakt med barn är uppmärksam på signaler som kan inge oro, och handlar därefter.

Det rekommenderas att man inte står ensam med ett anmälningsärende. Rutiner ska finnas på enheten avseende handläggningen och hur stödet ser ut inom den egna verksamheten.

Från våren 2019 kommer ett barnskyddsteam att finnas inom Regionen dit man kan vända sig för råd och stöd. Det går också vid behov att ringa och rådgöra med allmänbakjouren på barn- och ungdomsmedicinska kliniken.

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Behandling

Råd om anmälan

Skriftlig anmälan sker helst på regionens blankett, men kan i princip se ut hur som helst. Var god se blanketter i Cosmic, under Övriga "Anmälan om barn och unga som far illa".

OBS vid brådskande ärende kontakta även Socialtjänsten via telefon.

Vid handläggning av fall med misstanke om att ett barn far illa är det mycket viktigt att se till barnets bästa i situationen. Hur bråttom är det? Vid behov av undersökning av barnspecialist är det kanske lämpligare att man för barnets skull ordnar en välplanerad tid dagtid istället för att barnet skickas till akutmottagningen en sen kväll?

Uppföljning

Vad händer när anmälan är gjord?

Barnahus

På Barnahus handläggs endast ärenden där polisanmälan skett. Barnahus är en samordnande instans för polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och barn- och ungdomshälsan.  

Information om Barnahus

Fastställt: 2011-09-08

Reviderad: 2019-09-17

Giltigt till och med: 2021-09-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Sara Steinwall Larsen, Överläkare, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Karin Malmgren, Läkare, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2020-10-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv