Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Råd inför konsultation med Socialtjänsten angående barn/ungdom som misstänks fara illa

ATT TÄNKA PÅ:

 • Avidentifiera barnet/ungdomen och familjen om du endast avser att rådgöra med Socialtjänsten
 • Beskriv dina iakttagelser och din oro
 • En konsultation får inte ersätta en anmälan

VAD KAN JAG SÄGA?

Följande iakttagelser kan du berätta om vid en konsultation:

 • Vilken verksamhet du arbetar i samt din roll som anställd
 • Berätta om barnets/ungdomens ålder, kön och i vilket sammanhang du mötte densamma
 • Vilken/vilka situationer har föranlett din oro?
 • Beskriv de iakttagelser du gjort (t.ex. behov som misstänks försummas, misstankar om psykiskt/fysiskt våld och övergrepp
 • Vad visade barnet/ungdomen för beteende, känslor?
 • Vad har barnet/ungdomen själv sagt?
 • Vad visad föräldrarna/anhöriga andra runt barnet/ungdomen för beteende, känslor?
 • Om du har pratat med förälder/vårdnadshavare eller annan anhörig, hur ser de på det som hänt/uppmärksammats?
   

EFTER KONSULTATION:

 • Om din oro/misstanke kvarstår ska du omedelbart göra en skriftlig anmälan enligt Socialtjänstlagen kap14 1§
 • Dokumentera dina iakttagelser och de åtgärder som vidtagits
 • Informera andra berörda inom verksamheten, samt eventuella samarbetspartners runt barnet/den unge

Mer information

Detta är en fördjupning till Barn som far illa, eller misstänks fara illa

Uppdaterad: 2018-05-18
Eva Neth, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård