Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bakgrund

När ett barn kommer i kontakt med hälso- och sjukvård/barnhälsa/elevhälsa är detta en ny och okänd värld. Många barn och unga upplever situationen stressande och den kan ge upphov till rädsla. I vissa fall upplever barn en rädsla som kan vara så kraftig att barnet hindras från att utföra undersökningen. Därför är det så viktigt att förebygga stick- och sjukvårdsrädsla.    

Rädsla för smärta i samband med injektioner har lyfts fram som något av det besvärligaste i kontakten med hälso- och sjukvård för barn. Redan vid 6 månaders ålder har man sett att barn tydligt visar att de känner igen situationer som involverar stick både i sjukvårdskontakter och i barnhälsovården.

I förskole- och skolålder kan stick vara fortsatt problematiskt och kompliceras ytterligare av att barnet har kognitiv förmåga att föreställa sig och oroa sig för det som ska hända i framtiden. Även för tonåringar kan stickrädsla vara besvärligt

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv