Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Checklista elevhälsa

Nivå 1 Stick och sjukvårdsrädsla  Elevhälsan

  • Inom elevhälsans medicinska del finns frågan om stickrädsla på vaccinationsmedgivandet.
  • Om stickrädsla framkommer på vaccinationsmedgivandet kontaktar skolsköterskan vårdnadshavare och/ eller elev. Skolsköterskan samtalar med vårdnadshavare och/eller elev om rädslan och vilka åtgärder som behöver vidtas.
  • Skolsköterskan skapar en helhetsbild runt elevens rädsla och anpassar förberedelse och vaccinationstillfälle efter elevens ålder, mognad och önskemål.
  • Vid stor rädsla kan skolsköterskan ha flera förberedande samtal tillsammans med elev/vårdnadshavare.  Skolsköterskan kan även stickträna tillsammans med eleven/ vårdnadshavare.
  • Om vaccinationen inte går att genomföra trots dessa vidtagna åtgärder kan man med vissa vaccinationer avvakta och vänta en tid tills eleven har mognat. Samråd med vårdnadshavare och skolläkare.
  • Om det ändå inte går att genomföra vaccinationen remittera vidare till remissnivå 2, Barn och ungdomsmottagningen
Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv