Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Referenser

Litteratur

  • Taddio, A., Chambers, C., Halperin, S., Lockett, D., Rieder, M., & Shah, V. (2009). Inadequate Pain Management During Routine Childhood Immunizations: The Nerve of It. Clinical Therapeutics. 2009:31; 152-167.
  • Tamm, M. (2003). Barn och rädsla. Lund: Studentlitteratur.
  • I M. Edwinson Månsson & K. Enskär (Red.). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv