Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barnahus

Barnahus är en samordnande instans för polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och barn- och ungdomshälsan när misstanke har uppkommit om misshandel av närstående eller sexuella övergrepp oavsett relation mot barn och ungdomar i åldern 0-18 år. I Barnahus lokaler finns bl.a. samtalsrum, förhörsrum, rum för medhörning och för läkarundersökning, samt väntrum. Planerade samråd sker varje vecka mellan aktörerna och initieras företrädesvis av socialtjänst och polis/åklagare. Under samrådet görs en arbetsfördelning och planering av hur aktörerna ska samordna sitt arbete. Förhör, läkarundersökning och samtal med barnet genomförs i barnvänlig miljö på barnahuset. Socialtjänst och polis aktualiserar de ärenden som hamnat på Barnahus.

Ansvarig för dokumentet

Sara Steinwall, överläkare
Barnhabiliteringen

 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv