Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare - bedömning

Bedömning av provsvar, tillväxt och vaccinationsstatus. Ordinera och bedöma prover enligt tabell. Bedöma tillväxt.

Bedömning av vaccinationsstatus, ordination

För stöd för ordination vg se Riktlinjer för vaccination av barn/ungdomar från andra länder. För asylsökande barn/ungdomar, där man befarar utvisning, är det extra viktigt att snabbt se över vaccinationerna och fylla på med de vacciner som saknas. Dessutom bör man ge skriftlig information till vårdnadshavarna.  Det förekommer att barn och ungdomar är såväl över- som undervaccinerade. Provtagning antikroppar (ex difteri) kan ge vägledning men är ingen rutinåtgärd. Praxis är att vårdnadshavarens muntliga informationsstatus gäller. Vid oklart vaccinationsstatus påbörjas grundvaccination.

Läkare ansvarar för en ordination för fortsatt vaccinationsprogram för det enskilda barnet enligt bilagd ordinationsmall, sid 2;

Riktat läkarbesök

Uppföljning med läkarbesök ska ske hos barnläkare/ distriktsläkare om provsvar, tillväxt eller hälsosamtal ger misstanke om sjukdom/ funktionsnedsättning.

Om sjuksköterskan i anamnesen uppmärksammar medicinska frågeställningar(inkl dåligt tandstatus) bokas tid för läkarundersökning.

Mun o svalg

  • Barn med mycket nedsatt tandstatus, matningssvårigheter, funktionsnedsättning, hjärtfel-läkarbedömning inför remiss till folktandvården.

MRSA-provtagning ordinerat av Folktandvården?

Läkare på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen/vårdcentralen ska stå som svarsmottagare på remissen. Vid positivt svar ska läkare på vc skicka remiss till smittskydd, notera att patienten är MRSA-positiv i Cosmicjournalen. Folktandvården meddelas om både positivt och negativt svar. Skicka meddelande till Folktandvården genom att trycka ut MRSA-svaret från LabRos. Vid negativa svar behöver inte Folktandvården meddelas.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hälso- och sjukvård till barn och ungdomar från andra länder

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv