Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Åldersbedömning

Rättsmedicinalverket har uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. ”För yngre nyanlända barn kan osäkerhet kring ålder ibland bli uppenbart först i skolan. För de barn som hunnit få ett svenskt personnummer finns fortfarande inga nationella rekommendationer om åldersbedömning.

För dessa enstaka barn i yngre skolåldern kan det vara aktuellt för berörda barnläkare i Region Jönköpings län att ändå bistå med en bred barnmedicinsk ålder- och mognadsbedömning med hänvisning till FNs barnkonvention, barnets bästa och rätt att få gå i skolan.” (MPG Barn 2016-09- 13).

Råd till vårdsökande

Rådande regelverk ger möjlighet att lägga fram andra former av bevis för en felaktig ålder än resultat av medicinska undersökningar. Exempel på sådana bevis är bedömningar av psykosocial mognad av personer som känner ungdomen väl och har stor erfarenhet av arbete med ungdomar som lärare, idrottsledare eller behandlingspersonal inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Rättsmedicinalverket har uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Ansvarig

Carin Oldin,
Barnhälsovårdsöverläkare
Region Jönköpings län
036-324178, 076-76195196

 

Uppdaterad: 2018-05-18
Eva Neth, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård