Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fördelning primärvård och barnsjukvård - undantagsversion

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss/Diagnostik och utredning

Dokumentet är bl.a. avsett att underlätta för telefonrådgivningen. Utgångspunkt är att föräldrar oavsett vart de ringer ska få hjälp att hitta rätt och inte hänvisas runt.

Alla barn < 1år handlägges dagtid av barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Akut sjuka barn < 1 år under jourtid (måndag-fredag 17:00-08:00 + lördag, söndag och helgdag) av barnakuten, Ryhov.

Undantagen från denna grundregel sammanfattas i tabellen nedan. Övriga handlägges dagtid av vårdcentral eller jourcentral (måndag-fredag 17:00-22:00 + lördag, söndag och helgdag 10:00-22:00).

I samband med remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning bör rekvisition av tillväxtkurva från Barnhälsovården eller Elevhälsan ske (målsmans medgivande krävs), om inte förälder har och kan ta med den själv. Ange på rekvisitionsblanketten att tillväxtkurvan kan skickas direkt till remissmottagaren

Besvär BUM Vårdcentral Anmärkning
Födoämnesallergier <18 år   Gäller enbart basfödoämnen, mjölk, ägg, fisk, vete etc.
Astma – uppföljning       och kontroller <6 år <6 år Barn och astma
Enures, nattlig <18 år   Aktuellt  från 6 års ålder
Huvudvärk <6 år <6 år Faktadokument
Fetma (iso-BMI >30)   <18 år Övervikt och fetma bland barn och ungdomar
Flyktingbarn - hälsoundersökning <6 år <6 år Hälso- och sjukvård till asylsökande barn och flyktingbarn
Kramper (inkl. feberkramper) <18 år    Feberkramper, PM (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Magbesvär, återkommande

Celiaki

<6 år

 

 

<18 år

<6 år

 

 

Idiopatisk obstipation hos barn, PM (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)

Tillväxtstörning och utvecklingsavvikelser <18 år   Vid remiss bifoga
alltid tillväxtkurva
Ätstörningar <18 år   Vid stark misstanke om anorexia nervosa direkt till BUP (>12 år)
Åldersbedömning <18 år    
Diabetes <18 år    

Ansvarig

Katarina Abrahamsson

Uppdaterad: 2018-05-18
Eva Neth, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård