Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Diabetes - nyinsjuknande hos barn

Hos barn kan förloppet vid nyinsjuknande i diabetes gå snabbt, varför det ska ses som ett akut tillstånd.

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Patienterna söker ofta initialt till primärvården. Vid minsta misstanke om diabetes måste handläggningen ske akut. Om provtagning inte hinner ske innan en kommande helg eller dylikt måste patienten remitteras vidare till barnakuten.

Diagnostik och utredning

Primärvård

Sjuksköterska i telefon

 • Ta en noggrann anamnes (kräkningar, buksmärtor, trötthet, viktnedgång, stora urinmängder, kissar på sig, dricker mycket)
 • Ordinera akuta prover: Urinsticka med glukos och ketoner, P-glukos.
 • Prata med laboratoriepersonalen så de meddelar provsvaren direkt
 • Informera läkare att patienten kommer. Vänta aldrig till nästa dag!

Läkare

 • Akut bedömning. Tecken till dehydrering? Medvetandepåverkan? Djupa andetag?
 • Akutremiss till barnakuten vid
  * Glukosuri
  * Fasteblodsocker 7 eller högre
  * Icke fasteblodsocker 10 eller högre
 • Ring barnakuten och meddela att en patient är på väg!
 • Vid förhöjt blodsocker men lägre än ovan, ring barnkliniken och diskutera med dagbakjour dagtid vardagar, primärjour kvällar och helger.

Fastställt: 2018-12-05

Reviderad: 2019-02-20

Giltigt till och med: 2021-02-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2019-02-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv