Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar

Vårdnivå och remiss

Instans för primär bedömning vid misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

 • Barn <6 år – BHV (barnhälsovård)
 • Barn >6 år – elevhälsan
 • Om man vid annan enhet, t.ex. inom primärvården, misstänker en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska barnet hänvisas till BHV eller elevhälsan. Samma regler gäller för asylsökande barn. Asylsökande barn med livslång funktionsnedsättning har ofta flera medicinska hälsoproblem som kräver utredning och behandling till exempel synnedsättning, hörselnedsättning, dålig psykiskt mående, förstoppning, undernäring, dålig tandstatus, epilepsi. Adekvat medicinsk utredning och behandling bör inledas vid första kontakt med öppenvården. Vid behov tas då kontakt med BUMM..

Utredning inom BHV eller elevhälsan omfattar bedömning av:

 • BHV-läkare/skolläkare
 • psykolog
 • specialpedagog
 • social situation
 • vid behov logoped

När bedömningen är klar får familjen information om resultat. Vid klar misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan remiss till Habiliteringscentrum eller BUP skrivas.

Barn med komplexa tilläggsproblem kan vara svårdiagnosticerade och resultat av psykologutredning svårtolkat. Dessa kan remitteras för second opinion till Habiliteringscentrum eller BUP.

Instans vid misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning:

 • Habiliteringscentrum
  • ADHD hos barn med samtidig frågeställning om eller konstaterad intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsehinder (ex. CP, MMC el. muskelsjukdom)
  • Autism hos barn som inte fyllt 5 år
  • Autism och intellektuell funktionsnedsättning hos barn som fyllt 5 år
 • BUP
 • Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i öppenvård (vid behov av allmän barnmedicinsk kompetens)
 • Barn- och ungdomsmedicinska kliniken (vid medicinska behov som kräver inneliggande vård eller särskild specialistkompetens)

Remiss till BUP eller Habiliteringscentrum ska innefatta pedagogisk, medicinsk och psykologisk kartläggning.

Diagnostik och utredning

Diagnos ADHD och autism ställs vid neuropsykiatrisk teamutredning på BUP eller Habiliteringscentrum.  

Uppföljning

Fast läkarkontakt är önskvärd vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Till exempel fast läkarkontakt på Habiliteringscentrum behövs vid utredning och behandling av funktionsnedsättning. Fast läkarkontakt och personlig kännedom på BUMM eller Barnklinik är önskvärd framför allt vid stora medicinska behov och komplexa fall eller vid behov av täta kontakter.

För närvarande finns det ingen bot mot ADHD, många symtomlindrande behandlingar kan dock hjälpa till att hantera ADHD-symtomen. En omfattande behandlingsplan med bland annat sociala, utbildningsrelaterade, psykologiska och medicinska åtgärder är det bästa angreppssättet för att behandla ADHD. Att behandla ADHD kräver nära samarbete mellan familj och sjukvårdspersonal.

Medicinsk behandling av ADHD rekommenderas som ett komplement då övriga stödåtgärder inte anses vara tillräckliga.

Intyg skrivs av den läkare som har bäst kännedom om patienten. I vissa fall behöver flera läkare och olika yrkeskategorier från olika verksamheter delta vid intygskrivandet.

Kvalitetsindikatorer 

Diagnostik kräver multidisciplinär bedömning. Ställd diagnos ska uppfylla DSM-5 kriterierna för ADHD eller autism.

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta, Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Uppdaterad: 2019-02-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv