Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fysioterapi för barn och ungdomar 0-18 år

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Övergripande målsättning är att patienter som inte behöver specialistnivåns resurser handläggs i primärvården.

Barnhälsovården (BHV)

Barn i åldrarna 0-5 år

Rehabiliteringscentrum (RC) utför bedömning och behandling vid                                    

 • Sen eller avvikande motorisk utveckling
 • Torticollis /sned huvudhållning med skallasymmetri. Vid torticollis kan remiss skrivas av BHV-sjuksköterska. Vid skallasymmetri eller oklarheter angående diagnos ska en BHV-läkare bedöma barnet.
 • Tågång, om inte misstanke om spasticitet eller kort hälsena.

Barn och ungdomsenheten (BUE)  

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM)                                             

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) är primärvård för barn under 1 år och specialistvård för barn och ungdomar 0-17 år i öppenvård.

Rehabiliteringscentrum utför bedömning och behandling vid  

 • Sen eller avvikande motorisk utveckling
 • Tågång
 • Bedömning i samband med barnmedicinsk utredning.

Barn- och ungdomshälsan (BUH)

Barn och ungdomar i förskoleklass till och med 17 år med somatiska symtom till följd av psykisk ohälsa där medicinsk orsak är utesluten. Insatser ska behövas från flera professioner inom BUH och inte enbart sjukgymnast/fysioterapeut.

Rehabiliteringscentrum utför bedömning och behandling  vid

 • Smärta
 • Sömnproblem
 • Stress
 • Nedsatt/låg fysisk aktivitet.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barn och ungdomar 0-17 år i behov av specialistvård och som behandlas och följs medicinskt på barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Rehabiliteringscentrum ansvarar för 

 • Motorisk bedömning i samband med barnmedicinsk utredning inom barnkliniken
 • Barn med sjukdomstillstånd där barnklinikens mottagning ansvarar för behandling och utredning
 • Barn som vårdas på barnvårdsenheten
 • Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (utredning pågår)
 • Plexuspares, remiss till Habiliteringscentrum vid kvarstående funktionsnedsättning efter 2-3 månader.

Habiliteringscentrum

Fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar för habiliteringsinsatser på specialistnivå som riktar sig till barn och unga med omfattande och varaktig funktionsnedsättning, som oftast är medfödd eller har uppstått i tidig ålder. Det förväntas att patienten kommer ha nytta av insatser från ett tvärprofessionellt habiliteringsteam i ett långsiktigt perspektiv.

Insatser från Habiliteringscentrum ges vid:

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Motorisk funktionsnedsättning (rörelsehinder)
  Till exempel cerebral pares, muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck, kromosomavvikelser, bestående motorisk påverkan efter plexusskada samt motorisk koordinationsstörning (DCD) i kombination med annan funktionsnedsättning som ingår i klinikens målgrupp
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada med varaktig kognitiv nedsättning motsvarande intellektuell funktionsnedsättning och/eller varaktig, betydande motorisk funktionsnedsättning
 • Flerfunktionsnedsättning.

Ortopedkliniken

Barn och ungdomar i behov av ortopedisk specialistvård i öppenvård som kräver nära samarbete mellan ortopedläkare och fysioterapeut/sjukgymnast.

Rehabiliteringscentrum ansvarar för

 • Perthes sjukdom
 • Korsettbehandlad skolios
 • Pes equino varus (PEVA) under pågående PEVA-behandling
 • Komplicerade frakturer
 • Benförlängning under behandling
 • Korsbandsskadade eller korsbandsopererade
 • Recidiverande patellaluxationer 
 • Eminentiafraktur.

Primärvård

Barn från 1 år. För barn 1 - 12 år efter remiss från läkare

 • Bedömning, utredning, behandling, träning och uppföljning av besvär från rörelse- och stödjeorganen
 • Rehabilitering efter ortopediska skador
 • Samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering.

Fastställt: 2019-05-08

Reviderad: 2019-05-08

Giltigt till och med: 2021-05-08

Fastställt av: Faktagrupp Barn och ungdomshälsa

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Marita Sandqvist, Utredare, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion

Maria Andell, Enhetschef sjukgymnastik, Norrahammars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Pia Bergman, Enhetschef sjukgymnastik, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Catharina Vik Söderström, Enhetschef sjukgymnastik, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Susanne Almers, Verksamhetschef rehab, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Kristina Brengesjö, Verksamhetschef, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2020-09-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv