Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fysioterapi för barn och ungdomar 0-18 år - ännu ej fastställt

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Övergripande målsättning är att patienter som inte behöver specialistnivåns resurser handläggs i primärvården.

Barnhälsovården (BHV)

Barn i åldrarna 0-5 år

Rehabiliteringscentrum (RC) utför                                     

 • Bedömning och behandling vid sen eller avvikande motorisk utveckling
 • Torticollis /sned huvudhållning med skallasymmetri. Vid torticollis, skallasymmetri eller oklarheter angående diagnos ska en BHV-läkare bedöma barnet. Remissen kan sedan skrivas av sjuksköterska
 • Tågång, om inte misstanke om spasticitet eller kort hälsena.

Barn och ungdomsenheten (BUE)  

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM)                                             

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) är primärvård för barn under 1 år och specialistvård för barn och ungdomar 0-17 år i öppenvård.

RC utför  

 • Bedömning och behandling vid sen eller avvikande motorisk utveckling
 • Bedömning i samband med barnmedicinsk utredning.
 • Tågång.

Barn- och ungdomshälsan (BUH)

Barn och ungdomar i förskoleklass till och med 17 år med somatiska symtom till följd av psykisk ohälsa där medicinsk orsak är utesluten. Insatser ska behövas från flera professioner inom BUH och inte enbart sjukgymnast/fysioterapeut.

RC utför

 • Smärta
 • Sömnproblem
 • Stress
 • Nedsatt/låg fysisk aktivitet.

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barn och ungdomar 0-17 år i behov av specialistvård och som behandlas och följs medicinskt på barn- och ungdomsmedicinska kliniken

RC utför 

 • Motorisk bedömning i samband med barnmedicinsk utredning inom barnkliniken
 • Barn med sjukdomstillstånd där barnklinikens mottagning ansvarar för behandling och utredning
 • Barn som vårdas på barnvårdsenheten
 • Rehabilitering efter förvärvad hjärnskada (utredning pågår)
 • Plexuspares, remiss till Habiliteringscentrum vid kvarstående funktionsnedsättning efter 2-3 månader.

Habiliteringscentrum

 • Barn med funktionsnedsättningar som tillhör barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper och som har så omfattande problematik att man har behov av insatser från ett habiliteringsteam, alltså inte enstaka profession. Barnhabiliteringens målgrupper: barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), motorisk funktionsnedsättning och barn som har förvärvad hjärnskada med stor kvarstående problematik samt barn som har autism eller DCD i kombination med IF eller motorisk funktionsnedsättning.

Ortopedkliniken

Barn- och ungdomar i behov av ortopedisk specialistvård i öppenvård som kräver nära samarbete mellan ortopedläkare och fysioterapeut/sjukgymnast.

RC utför

 • Perthes sjukdom
 • Korsettbehandlad skolios
 • Pes equino varus (PEVA) under pågående PEVA-behandling
 • Komplicerade frakturer
 • Benförlängning under behandling
 • Korsbandsskadade eller korsbandsopererade
 • Recidiverande patellaluxationer 
 • Eminentiafraktur.

Primärvård

Barn från 1 år

 • Bedömning, utredning, behandling, träning och uppföljning av besvär från rörelse- och stödjeorganen
 • Rehabilitering efter ortopediska skador
 • Smärtbedömning och behandling
 • Samverka med andra aktörer för en sammanhållen rehabilitering.

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Faktagrupp Barn och ungdomshälsa

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Marita Sandqvist, Utredare, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion

Maria Andell, Enhetschef sjukgymnastik, Norrahammars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Pia Bergman, Enhetschef sjukgymnastik, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Catharina Vik Söderström, Enhetschef sjukgymnastik, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Susanne Almers, Verksamhetschef rehab, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik

Författare:

Uppdaterad: 2019-03-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv