Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

BUMM

På BUMM fördjupas utredning som inletts på vårdcentral. Samverkan med barn- och ungdomshälsan kan etableras, genom remiss till en väg in, barn och unga, psykisk hälsa.
Samverkan med elevhälsans medicinska del är viktig.

För barn och unga som redan har en etablerad kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) eller barnhabilitering, sker samverkan primärt med dem. Vid utredningsfynd eller stora funktionsnedsättningar, kan berörd specialist på barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov konsulteras.

På barn- och ungdomshälsan kartläggs psykiska symtom. Därefter inleds adekvat behandling eller insats. Behandlingsinriktning utifrån symtombild och funktionsbortfall. Nätverksarbete med vårdgrannar, skola med flera vid behov av samverkan.

På barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Ryhov utreds de barn med tecken på kraftig organpåverkan av respektive team.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19 infektion hos barn

Uppdaterad: 2021-12-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv