Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Utredning på BUMM

Utredning på BUMM sker med fördjupad anamnestagning kring tidigare sjukdomar eller NP-problematik som kan innebära en större sårbarhet för att utveckla postinfektiösa symtom.

Utvidgad provtagning kan innefatta troponin, proBNP, D-dimer för värdering av hjärtskada eller tromboembolism, och övervägs vid avvikande EKG, uttalat sänkt fysisk prestationsförmåga eller sänkt saturation. EKG-avvikelse eller påverkade hjärtmarkörer ska frikostigt föranleda UKG.

Blodstatus med diff, SR, CRP, albumin, ferritin kan värdera inflammationsgraden.

ALAT, albumin, kreatinin och U-status för bedömning av lever och njurfunktion.

Antikroppstest Covid-19, om virustest inte gjorts vid insjuknandet.

Tecken till autonom dysfunktion kan värderas utifrån anamnes på avvikande reglering av kroppstemperatur, blodtryck och hjärtfrekvens. Ortostatiskt prov, med pulsökning > 40slag/min i stående inom 10 minuter kan stödja misstanken. Mäts vid 1, 3, 5 och 10 minuter. Undersökning med tippbräda, tilt-test, finns inte på klinisk fysiologi, Jönköping. Metoden finns tillgänglig på klinisk neurofysiologi, Linköping.

Differentialdiagnoser utifrån patientens symtombild övervägs och utreds vid behov.

Sjukgymnast kan värdera prestationsförmåga.

Vid uttalad trötthet, hög skolfrånvaro eller andra tecken på psykisk ohälsa skrivs remiss till en väg in, barn och unga, psykisk hälsa.

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggning av kvarstående symtom efter covid-19 infektion hos barn

Uppdaterad: 2021-12-01
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv