Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lab-prover vid minnesutredning

Baspaket

Blodstatus
S-CRP
S-Na
S-K
S-Krea
S-Homocystein
S-Ca
S-Ca korr
S-Albumin
S-ALAT
S-ALP
fP-Glukos
S-TSH

Kompletterande lab-prover

B-SR
S-Urea
S-Cystatin C
S-Kobalamin
S-Folat
S-Metylmalonylsyra
S-Ca jon
S-ASAT
S-LD
S-Bilirubin
S-GT
S-CDT
B-HbA1C
S-FT4
S-FT3
S-Kolesterol
S-TG
S-LDL
S-HDL
LDL/HDL-kvot
S-ApoB/ApoA1
S-Proteinanalys
B-ApoE genotyp
s-läkemedelskoncentration
Csv - celler
Csv - albuminkvot
Csv - Proteinanalys
Csv - Tau-protein
Csv - f Tau-protein
Csv - β-amyloid
Csv - neurofilament
Csv - GFA-protein


Uppdaterat 2010-09-03
 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv