Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Demens av Alzheimer typ med sen debut (ålder över 65 år) (F00.1*G30.1†)

Symtombild som vid tidig debut, men den kliniska bilden är ofta mer diffus som ett uttryck för mer omfattande skadeutbredning i hjärnan.

Symtombild vid tidig debut

  • smygande debut
  • långsam tilltagande försämring av kognitiva funktioner
  • minnesstörning
  • tempoparietala symtom som apraxi, stråkstörning,försämrad perception och störningar i exekutiva funktioner ( abstrakt tänkande och problemlösning)
  • depressiva symtom kan förekomma, inte minst i början.
  • beteendestörning är vanligt främst i senare skede.

 

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

 

 

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv