Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Demens av Alzheimer typ med tidig debut ( ålder mindre än 65år) (F00.0*G30.0†)

  • smygande debut
  • långsam tilltagande försämring av kognitiva funktioner
  • minnesstörning
  • tempoparietala symtom som apraxi, stråkstörning, försämrad perception och störningar i exekutiva funktioner ( abstrakt tänkande och problemlösning)
  • depressiva symtom kan förekomma, inte minst i början.
  • beteendestörning är vanligt främst i senare skede.
     

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

 

 

 

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv