Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lewy body demens (F02.8*G31.8A†)

  • flukturerande kognitiva symtom med minnesnedsättning, orienteringssvårigheter och nedsatt tankeförmåga
  • progredierande sjukdomartminstone-psykiatriska symtom med syn och hörsel hallucintaioner och / eller depression
  • neurologiska symtom i form av extrapyramidala störningar (påminner om parkinsonssjukdom med maskansikte, stelhet och långsamhet men sällan tremor), fall ( pga dålig blodtrycksreglering och medvetande förluster.
  • symtomen förvärras av neurolpetika som bör undvikas.
  • REM-sömnstörning (livlig motorisk aktivitet under sömn, kan förekomma flera år före demenssymtom)

 

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

 

 

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv