Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vaskulär demens (F01.9)

  • orsakär en cerebrovaskulär skada med relevant vaskulära lesioner vid hjärnavbildning (kortikalt/subkortikalt).
  • försämring av minne och andra kognitiva funktioner.
  • symtomen kan flukturera.
  • ibland plötslig debut.
  • ofta trappstegsliknande förlopp, ev i nära anslutning till cerebrovaskulär händelse men kan även vara kontinuerlig som vid Alzeimer.
  • neurologiska symtom vanligt (strokesymtom).
  • flera subgrupper,  t ex munlitinfarkt demens, subkortikal demens, strategisk infarkt demens, isschemisk hypotoxisk demens, demens pga cerebrovaskulär blödning.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv