Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lokala tillämpningar Jönköping

Demensteamet är en samverkan mellan Region Jönköpings län och kommun. Demensteamet är multiprofessionellt bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer från kommunen och distriktssköterskor eller distriktsarbetsterapeuter från samtliga vårdcentraler i primärvården samt konsultläkare från Geriatriska kliniken.

Allmänläkaren remitterar till ansvarig distriktssköterska/distriktsarbetsterapeut på vårdcentralen för demensutredning:

Hembesök ska göras gemensamt av representant från kommun och landsting. Hembesök innefattar följande:

  • kognitiv testning med MMT, kuben och klocktest (primärvård)
  • strukturerad anhörigintervju, enligt Åstrands formulär (kommun)
  • värdering i hemmiljön av praktiska konsekvenser av eventuell kognitiv nedsättning (primärvård och kommun)
  • social behovsinventering (kommun)
  • etablera närstående/anhörigstöd (primärvård och kommun)
  • sammanställning och bedömning skickas till remitterande läkare (primärvård)

Demensteamets fortsatta insatser:

  • fortlöpande uppföljning (minst årligen) göra en medicinsk och social uppföljning av kognition, funktionsförmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och kommunala insatser (primärvård och kommun)
  • uppföljning enligt rutin vid specifik läkemedelsbehandling (länk) (primärvård)
  • kontinuerligt närstående/anhörigstöd (kommun)
  •  utifrån en helhetssyn följa vårdtagare och närstående/anhöriga längs hela vårdkedjan (primärvård och kommun)

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv