Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bisfosfonater

  • Alendronsyra: Tabl Alendronat/Alenat Veckotablett 70 mg en gång i veckan är förstahandsval.
  • Oral lösning Alenat 70 mg, 100 ml/vecka, där tablettbehandling inte är lämplig.
  • Risedronsyra: Tabl Optinate Septimum/Risedronat 35 mg en gång i veckan i andra hand fra vid GI-biverkningar av alendronsyra.
  • Zoledronsyra (Specialistpreparat) Inf Aclasta 5 mg administreras intravenöst en gång årligen i tredje hand.

Utsättning av peroral bisfosfonat bör övervägas efter ca 5-års behandlingstid. Vid hög risk för osteoporosfrakturer kan dock behandlingen förlängas individuellt. Uppföljande DXA-mätning 2 år efter utsatt alendronsyra respektive 1 år efter utsatt risedronsyra.

Mer information

Detta är en fördjupning till Osteoporos

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv