Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Svaga riskfaktorer (för fraktur)

  • BMI <20 kg/m2, vikt hos kvinna < 55 kg vid genomsnittslängd eller ofrivillig viktförlust mer än 5 kg sista året.
  • Aktuell rökning
  • Inaktivitet
  • Menopaus före 45 år eller långvarig (> 6 mån) amenorré.
  • Diabetes mellitus
  • Ökad fallbenägenhet.
  • Malabsorptionssjukdomar (OBS! celiaki), inflammatoriska sjukdomar, njursvikt, nedsatt leverfunktion, thyreotoxikos
  • Långvarig behandling med vissa läkemedel fr a aromatashämmare, GnRH-agonister, antiepileptika, immunomodulerande läkemedel, SSRI, protonpumpshämmare och glitazoner.

Mer information

Detta är en fördjupning till Osteoporos

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv