Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Artärdissektion

Är en av de ovanligaste diagnoserna hos unga. Vanligaste lokalisationen är a.carotis interna och a.vertebralis extrakraniella förlopp. Ofta uppstår smärta lokalt över artären eller typ associerad smärta, t ex ansiktssmärta efterföljt av neurologiska symtom 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke, Fakta Stroke/TIA

Karakteristiska fynd (begränsad läsbehörighet, nytt fönster) 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv