Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Karakteristiksa symtom från carotisområdet

  1. Svaghet (hemipares) eller känselnedsättning i ena kroppshalvan på motsatt sida till skadan i hjärnan.
  2. Ansiktsförlamning som inte omfattar pannan (central facialispares)
  3. Kortikala symtom fån dominant hemisfär (vanligen vänster sida); oförmåga att förstå eller uttrycka ta (afasi), oförmåga att göra praktiska saker (apraxi), oförmåga att tolka med sian egna sinnen (agnosi), oförmåga att räkna (akalkuli), oförmåga att läsa (alexi), oförmåga att skriva (agrafi)
  4. Kortikala symtomn från icke-dominant hemisfär (vanligen höger sida); störning i rumsuppfattnig (spatial perception), störd kroppsupplevelse (neglekt) och avvikande språkbruk.
  5. Symtom från pannlobens främre delar ger ofta en förändrad personlighet.
  6. Ögonsymtom såsom; homonym hemianopsi (kontralaterala sidan); monokulär ipsilateral blindhet eller övergående synnedsättning (Amaurosis fugax), blicken dras mot den skadade sidan (devitation conjugée)
  7.  Intellektuell reduktion

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke, Fakta Stroke/TIA

Karakteristiska fynd (begränsad läsbehörighet, nytt fönster) 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv