Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Karakteristiska symtom från vertebro-basilaristerritoriet

  1. Hemipares/hemihyperestesi, ofta kontralaterala i förhållande till kranialnervssymtom, t ex ansiktsförlamning (facialspares)
  2. Dubbelsidiga (bilaterala) symtom med förlamning eller känselnedsättning.
  3. Symtom från lillhjärnan (cerebellära symtom); försämrad koordination (ataxi), ofrivilliga/hoppande ögonrörelser (nystagmus), balanssvårigheter
  4. Kranialnervs och hjärnstamssymtom; inklusive yrsel.
  5. Talrubbning pga svalg-/tungpares (dysartri), sväljningsproblem (dysfagi), heshet, nystagmus, känselnedsättning i en ansiktshalva
  6.  Ögonsymtom såsom synfältsdefekt kontralaterala sidan (homonym hemianopsi), dubbelsidig (bilateral) blindhet, dubbelseende, komplexa störningar i ögonrörligheten, ögonlocket hänger ner (ptos). Horners syndrom (mios, ptos), blicken devierar från den skadade sidan (devitation conjuée)
Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv