Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Andning/cirkulation och andra vitala funktioner

Framförallt i det akuta skedet kan dålig saturation, förändrat andningsmönster, svängande blodtryck och hjärtfrekvens, feber, hyperglykemi, kramper och förändrad medvetandegrad förekomma. Kontinuerlig övervakning sker i den akuta fasen och omfattar regelbunden bedömning av ovanstående samt kommunikationsförmåga och pareser. Detta sker för att snabbt kunna identifiera förändringar som kan påverka omvårdnaden och behandlingen. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv