Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nutrition

Sväljsvårigheter är vanligt förekommande hos patienter med stroke och medför risk för aspiration, som kan utvecklas till en pneumoni. En noggran bedömning av sväljningen ska därför göras innan föda och dryck ges första gången. Vid frågor om sväljningens effektivitet eller säkerhet, kontaktas logoped.

I samband med sväljningssvårigheter och andra ätsvårigheter, så som, dålig sittställning, svårigheter att föra maten till munnen, problem med munhåla dller med tänder, dåligt anpassad måltidsmiljö, är risken för undernäring stor. för att förebygga undernäring ska alltid en riskbedömning göras. Viktigt med en tidig riskbedömning.

Vid behov kontaktas dietist. En tidig munhäslobedömning för att utforma ett individuellt munvårdsprogram är också av yttersta vikt, då munhälsan påverkar vårt välbefinnande i stort och kan vara en orsak till pneumoni 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv