Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Depression

Äldre har mer sällan klassiska depressionssymtom enligt DSM-IV. Oftare uppvisas en avvikande bild: trötthet eller irritation snarare än nedstämdhet, kognitiv försämring(sämre minne, långsammare tänkande, koncentrationsproblem, nedsatta praktiska färdigheter, konfusion) och somatiska symtom. Frekventa sjukvårdskontakter.

Förloppet ör ofta långdraget med, om obehandlat, succesivt ökande symtom under flera år innan samtliga kriterier för diagnos är uppfyllda. Sällan de typiska skov som ses hos yngre.

Ångestsymtom/oro är ofta frramträdande. Sömnstörningar ses främst i form av insomningssvårigheter. Dygnsrytm är mindre vanligt. Hypokondri och paranoida symtom är vanliga. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke, Fakta Stroke

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv