Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fortsatt sjukskrivningsbehov

Överväg arbetsrehabilitering tidigt och upprätta rehabiliteringsplan. Arbetsförmågan påverkas av omgivningsfaktorer, möjlighet att anpassa arbetet, motivationen och den egna uppfattnignen om förmågan. Vid utfärdande av sjukintyg, succesiv upptrappning av arbetsinsatsen och partiell sjukskrivning ska alltid övervägas.

Försäkringsmedicinskt beslutstöd från Socialstyrelsen; Hjärta och kärl, Cerebrovaskulära sjukdomar (nytt fönster) 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke, Fakta Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv