Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Dietist

Dietistens specifika kompetens i vården av strokepatienter kommer till användning vid dysfagi och vid risk för malnutrition.

Bedömning av patientens energi- och näringsbehov samt  råd kring konsistensanpassning hör till dietistens arbetsområde, som innebär att motverka malnutrition och undvika aspiration.

Dietisten används som konsult då patient med högriskfaktor insjuknat i stroke och då är i behov av hjälp med rådgivning och vägledning. Uppföljning av nutritionsstatus och individuellt anpassade råd till patienter och anhöriga är en annan del av dennes arbetsområde. 

Mer information

Detta är en fördjupning till Stroke, Fakta Stroke/TIA

Fortsatta rehabiliteringsåtgärder (begränsad läsbehörighet, nytt fönster) 

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv