Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Psykosocial behandling

Kuratorn arbetar med psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården.
Vid behov kan kuratorn vara en resurs i det psykosociala arbetet även inom demensområdet. Kurator kan kontaktas vid behov bl a när det gäller.

  • Patient- och anhörigstöd.
  • Stödjande samtal, (alternativt samtalsbehandling) och krisbearbetning.
  • Psykosocialt /socialt arbete med kontakter och planering.
  • Myndighetskontakter, godmanskap, LSS-ärenden, m.m.
Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv