Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Utredning vid parkinsonism

Utredning

Datortomografi eller MR av hjärnan  kan ibland påvisa strukturella lesioner.

SPECT -undersökning av det presynaptiska dopaminsystemet kan påvisa brist på dopamin. Det kan vara av stort värde att kunna fastställa att tidiga symtom har ett samband med dopaminbrist, inte minst när det gäller yngre patienter, för att motivera dem till medicinering. SPECT-påvisad dopaminbrist kan också bidra till att skilja Parkinsons sjukdom från essentiell tremor respektive Alzheimers sjukdom och DLB (demens med Lewy-inklusionskroppar), som i vissa fall annars kan vara svårt.

Datscan  kan hos ett begränsat antal patienter kan vara av värde för differentialdiagnos mellan essentiell tremor och kliniskt svårvärderade Parkinsonsyndrom.

”Diagnostisk” behandling

Två till tre månaders behandling med dopaminerga medel är mer prediktivt för Parkinsons sjukdom än ett akut endostest med levodopa och bör utvärderas genom jämförande bedömningar av symtom före och efter behandlingen. Journalhandlingar i form av videodokumentation med ett schabloniserat status (utgående från Unified Parkinson Disease Rating Scale – UPDRS del 3) är en styrka för jämförelser över tid samt efter initiering av behandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv