Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nationell nivå

Svenska Neuroregister.

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. 

Regionens mottagningar för rörelserubbningar rekommenderas att inhämta patienternas tillstånd i syfte att bidra till den övergripande kunskapen om dessa sjukdomars förlopp och behandling

Lokal nivå

Riktlinjer för uppföljning vid Parkinsons sjukdom.

Enligt de nationella riktlinjerna bör patienter med parkinsonism erbjudas minst två återbesök per år till vårdgivare. Denne kan vara annan än läkare vid något av tillfällena där kompetent profession i teamet delegeras detta ansvar.

Alla patienter har rätt till en vårdplan och det multiprofessionella teamets samordnade insatser är prioriterat. Teamet består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist och neuropsykolog. Regelbundna avstämningar ska ske i respektive team.

Dessa återkommande behandlingar och uppföljningar är oberoende av om diagnosen är Mb Parkinson, sekundär eller atypisk parkinsonism. De individuella behoven och resurserna avgör omfattningen av insatserna ifrån principen ”god och jämlik vård”.

Parkinsonskola, se avsnittet rehabilitering.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv