Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Logopediska insatser vid Parkinson

Logoped bedömer och behandlar nedsättningar i röst- tal- och språkfunktionen samt även sväljsvårigheter.

Vid Parkinsons sjukdom kan både rösten, talet och sväljförmågan bli påverkad. Dessutom kan kommunikationen försvåras av att både kroppsspråket och ansiktsmimiken blir utslätade och det blir svårare att förmedla ”budskap utan ord”. Det gör att man kan misstolka en person med Parkinsons sjukdom och tro att den t ex är arg eller missnöjd när det egentligen handlar om svårigheter att le och/eller gestikulera.

Behandlingen av talsvårigheterna vid Parkinsons sjukdom har främst två inriktningar. Den ena handlar om att sakta ner taltempot och den andra om att förbättra röststyrka och röstkvalitet. Uttalet påverkas också till det bättre i båda fallen. Det är svårt att påverka sitt taltempo, särskilt om man har en  neurologisk sjukdom. För detta krävs träning och kanske även någon form av ”hjälpmedel” som får en att säga orden i långsammare takt och därmed bli mer lättförståelig. För en person med Parkinsons sjukdom kan det ofta vara så, att man själv uppfattar sin röst som normalstark medan omgivningen tycker den är tyst och svag. Därför går röstbehandlingen ut på att vänja sig vid att ta i mer med rösten
än man tror är nödvändigt. Ledorden i träningen blir ”Tänk starkt! Tänk stort!”. Behandling av röst och tal har bäst och mest långvarig effekt om det ges tidigt i sjukdomsförloppet. Därför är det viktigt att kontakta logoped redan vid de allra tidigaste tecken på heshet/talsvårigheter.

Sväljningssvårigheter vid Parkinsons sjukdom kan t ex handla om svårigheter att sätta igång sväljningen och att få den tillräckligt kraftfull. Särskilda sväljningstekniker kan behövas läras in. Man kan också behöva kompensera genom att anpassa konsistensen på både mat och dryck för att den ska vara lättare att svälja. Sväljningsförmågan kan också påverkas positivt av tal- och röstträningen.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv