Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Sjukgymnast/fysioterapeut

Det är viktigt med en kontakt tidigt i sjukdomsförloppet för att upptäcka och förebygga funktions-och aktivitetsnedsättningar.

Behov av fysioterapeutisk utredning är speciellt indicerat vid nedsatt postural kontroll och fallrisk. Försämrad funktion vad gäller rörlighet, förflyttningar och gång, smärta i rörelseapparaten, nedsatt andningsfunktion samt vid sänkt fysisk aktivitetsförmåga. Sjukgymnasten/fysioterapeut medverkar vid behov vid teambedömning i samband med diagnostisering.

Fysioterapi är ett viktigt komplement till medicinsk behandling och utgör en evidensbaserad behandling vid Parkinsonism. Åtgärderna syftar till att maximera den fysiska förmågan och minimera sekundära komplikationer.

Sjukgymnastik vid Parkinsons sjukdom/parkinsonsism finns mer beskrivet i de länsgemensamma riktlinjerna.

Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare, Region Jönköpings län

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv