Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Arbetsterapi

Parkinsons sjukdom leder ofta till aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar, därför är tidig kontakt med arbetsterapeut viktig. I slutenvård medverkar ofta arbetsterapeuten i teambedömning i samband med diagnossättning och även vid uppföljning av behandling.

I tidigt skede kan preventiva åtgärder vara betydelsefulla för bibehållen aktivitetsförmåga där arbetsterapeuter inom sluten- och öppenvård kan involveras.

Vid behov av kompensatoriska åtgärder såsom hjälpmedelsrådgivning/förskrivning och anpassning av hemmiljö för att underlätta vardagen, kopplas arbetsterapeut inom hemvården in.

Arbetsterapiprogram vid Parkinsonism

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2019-09-11
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv