Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Dietist

Remiss till dietist är lämpligt när patienten har behov av råd kring proteininteraktion vid medicinering med Levodopa. En omfördelning av proteinintaget under dagen kan ha en symtomlindrande effekt på Parkinsonpatienter med motorfluktuationer. För att individanpassa råden och för att inte riskera malnutrition bör rådgivningen ges av dietist.

Patient som tappar i vikt och/eller har ätsvårigheter remitteras till dietist. Dietistens behandling har störst möjlighet att vara verksam om patienten remitteras innan nutritionsproblemen blir för stora. Nutritionsbehandlingen kan vara en förutsättning för att exempelvis orka med fysisk träning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2019-09-11
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv