Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Logoped

Om problem med rösten, heshet, talet eller sväljförmågan uppstår bör logoped kontaktas i tidigt skede.

Logopediska insatser vid Parkinson

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv