Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Indikationer för logopedisk utredning och behandling

Logopedisk utredning

  • Bristande språkförståelse
  • Svårighet att finna ord
  • Osammanhängande tal
  • Otydligt tal
  • Svårigheter att läsa/skriva

Logopeden använder anpassade test som ger information om art och grad av språkstörning och/eller artikulationssvårigheter. Man undersöker också personens förmåga att kommunicera. Patientens ork och motivation samt skadans utbredning har betydelse för vilken behandling som påbörjas. Indikationer för behandling är samma som för utredningen.

Logopedisk behandling

Vid direkt behandling tränas patientens funktion d.v.s. man tränar på det som erbjuder svårigheter vid talad/skriven kommunikation. Behandlingen syftar till att övervinna språkstörningen så att språkproduktionen eller skrivförmågan ökar.

Om målet är att öka patientens delaktighet i samhället använder man sig av mer indirekt behandling som ofta involverar pat:s anhöriga, närstående och övriga omgivning.

Upprepning av test ger information om patientens språkliga status och ev. förbättring.

Jämförelser mellan test som genomförs i akutskedet efter skadan och vid ett senare tillfälle ger information om patientens förbättring. Mätning av grad av delaktighet i sociala/kommunikativa aktiviteter.

Mer information

Detta är en fördjupning till Demens

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv