Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Utredning av icke akut TIA/Stroke

Icke akut stroke/TIA

Primär utredning: CT-skalle, duplex (ultraljud) av halskärlen och EKG.

Långtids-EKG (24-72 timmar eller tum-EKG) kan vara värdefullt om kardiell embolikälla i form av förmaksflimmer misstänks. Paroxysmala förmaksflimmer kan vara asymtomatiska.

Transthorakalt eko (TTE) kan göras om kardiell embolikälla misstänkt (men kan undvikas hos patient som ändå ska ha livslång antikoagulantia (länka till egna fakta), som tex förmaksflimmer (länka till egna fakta)+TIA (stroke), eller av "kardiella" skäl (EF?).

Lab: Hb, LPK, TPK, SR, B-glukos, triglycerider och kolesterol + eventuellt annat vid behov.

Utvidgad utredning inom specialistvård, inklusive koagulationsutredning.

Rubrik 2

Detta är en fördjupning Stroke/TIA

Uppdaterad: 2018-05-18
Roger Söderlund, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion