Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

ikin jordglobWebbplatser och länkar

till utvecklingsenheter/organisationer som arbetar med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete. Där finns arbetsmaterial, nyheter, tips om aktuella konferenser och andra lärtillfällen (alla öppnas i nytt fönster):

 

I Sverige 

Andra regioners/landstings enheter för utveckling/förbättring. Sök på extern webbpats eller din arbetsgivares intranät!

Memeologen, Qulturum och Enheten i Skåne har också en gemensam webbplats: 

  • Förbättringskraft - en meny av möjligheter 
    här finns förslag på användbara strategier och 31 förändringskoncept/metoder. Webbplatsen togs fram för den nationella satsningen Så mycket bättre för äldre, men hjälpmedlen är anpassningsbara till din verksamhet!

 

Internationellt

 

Skriva artiklar för att publicera

Squire 2.0 guidelines till disposition och innehåll för artiklar om förbättringsarbeten. Squire = Standards for Quality Improvement Reproting Excellence

 

Vill din organisation också synas här? Bli samarbetspartner. Hör av dig till oss!

 
 

 

Uppdaterad: 2019-01-10
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion