Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

PGSA-cirkeln:
Planera-Göra-Studera-Agera

PGSA-cirkeln

 

PGSA-cirkeln andvänds för att pröva förändringar som testas. Gå varv efter varv och följ mätresultat i varje cykel, jämför med föregående cykel. Se om förändringen leder till en förbättring. När mätningar visar att resultatet är bättre än i föregende cykler och förbättringsteamet är säker på att förändringen som testas ger en förbättring, då är det dags att permanenta genomförda/testade förändring. Testet sker först i liten skala, t ex på en enhet, därefter när det visat sig framgångsrikt kan den införas även i större skala (Börja alltid testa i liten skala!). 

Arbetsblad

Här finns  arbetsblad att använda när du testar förändringar som ni bestämt er för att göra. Arbetsbladen är en hjälp att göra det systematiskt!

Instruktion för PGSA

PGSA - en instruktion för hur du gör  - bra skriva ut version


 

Fler blanketter

Arbetsschema

 

 

PGSA

Planera - vad ska vi pröva, vilken förändring ska vi testa?

Göra - testa/pröva förändringen i liten skala

Studera - analysera era resultat

Agera - bestäm om ni behöver testa ett varv till (en cykel till) för att vara säker på att förändringen blir en förbättring; när ni är det, införliva, genomför, implementera förändringen.

Engelska: PDSA cycles - Plan, do, study, act (eller ibland PDCA - Plan, do, check, adjust) to test out ideas to ensure changes make the improvement required before implementation.

Arbetsbladen

kommer från Qulturums webbplats. Högerklicka och spara ned på din hårddisk!

Tillbaka

till sidan med ett urval Metoder och verktyg

Uppdaterad: 2018-04-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion