Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp nefrologi

Ordförande

Staffan Ekedahl, distriksläkare
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant primärvård
Christina Zetterlund, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Staffan Ekedahl, distriksläkare
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant slutenvård

Isabel Hernandez Bascaran, överläkare
Medicinkliniken, Eksjö

Nils-Johan Mauritz, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Anna Silverudd, ssk medicin
Medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Celina Lupinska, sjukgymnast
Samrehab, Värnamo

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci

Publicerare
Vakant

Sekreterare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning/Klinisk farmaci

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Jonas Swanberg, överläkare (medicinsk mikrobiologi)
Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Lars Lindeberg, överläkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2018-11-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv