Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp kirurgi

Ordförande

Lennart Spång, primärvårdschef
Aneby vårdcentral, Eksjö

Läkarrepresentanter primärvård

Lennart Spång, primärvårdschef
Aneby vårdcentral, Eksjö

Läkarrepresentant slutenvård

Vakant

Omvårdnadsrepresentanter

Vakant

Carina Wernlid, sjuksköterska
kirurgkliniken,  Värnamo

Rehabiliteringsrepresentant

Vakant

Sekreterare

Vakant, kontakt med Ulrika Francke, admin chef
Kirurgkliniken, Jönköping

Apotekare

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Publicerare

Vakant, kontakt med Ulrika Francke, admin chef
Kirurgkliniken, Jönköping

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anna Henningsson, sjuksköterska medicin (medicinsk mikrobiologi)
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyte, överläkare (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Cecilia Enell, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Sandra Tautu, läkare (röntgen)
Röntgen, Höglandssjukhuset, Eksjö

Uppdaterad: 2018-07-04
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv