Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp levnadsvanor

Ordförande

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Läkarrepresentant primärvård

Hans Lingfors, distriktsläkare
Habo vårdcentral, Jönköping

Omvårdnadsrepresentant

Birgitta Karlsved, distriktsjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Rehabiliteringsrepresentant

Helene Ekroth, arbetsterapeut
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Representant sjukhusvård

Camilla Strid, vårdutvecklare
Höglandssjukhuset i Eksjö

Representant Folkhälsa

Lena Hedin, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Mattias Jonsson, folkhhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Publicerare

Jesper Ekberg, folkhälsochef
Folkhälsa och sjukvård

Uppdaterad: 2018-05-25
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv