Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp psykisk hälsa - vuxna

Ordförande

Lennart Spång, distriktsläkare
Distriktsläkarmottagningen, Aneby vårdcentral

Läkarrepresentanter primärvård

Anders Åhre, primärvårdsläkare
Gislaveds vårdcentral, Gislaved

Läkarrepresentant öppen/sluten vård psykiatri

Erik Nilzén, överläkare
Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset Eksjö

Frans Lundblad, biträdande vårdenhetschef psykiatri
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Behandlingspersonal psykiatrisk öppenvård

Marianne Frick, psykolog
Psykiatriska kliniken, Värnamo

Omvårdnadsrepresentanter

 

Rehabiliteringsrepresentant

Aleksi Mathaldi, psykolog legitimerad
Bankeryds vårdcentral

Apotekare

Michaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Verksamhetsstöd och service

Sekreterare

Georgios Iordanidis, vårdadministratör
Gislaveds vårdcentral

Publicerare

 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Eva Ahlberg Åhre, överläkare (röntgen)
Röntgen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Uppdaterad: 2018-10-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv