Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Faktagrupp smärta

Ordförande

Elin Ambjörnsson, distriktsläkare
Gnosjö vårdcentral

Läkarrepresentant primärvård

Elin Ambjörnsson, distriktsläkare
Gnosjö vårdcentral

Läkarrepresentant slutenvård

Carlo Mucchiano, överläkare
Smärtenheten, Höglandssjukhuset Eksjö

Omvårdnadsrepresentanter
Ann-Helen Thorsson
Smärtenheten, Värnamo sjukhus

Rehabiliteringsrepresentant

Maria Andell, sjukgymnast
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Frida Strand, arbetsterapeut
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ryhov

Apotekare

Malin Holmqvist, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Sekreterare
Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2

Publicerare
 

Medicinsk diagnostik

Patrik Skogvard, verksamhetschef (klinisk fysiologi)
Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ingvar Jarlsfelt, överläkare (klinisk patologi)
Patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Inga Zelvyté, medicinsk ansvarig chef (klinisk kemi)
Kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Uppdaterad: 2019-04-03
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv