Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habilitering och hjälpmedel - vem gör vad

Nytt behov av hjälpmedel

Vid nytt eller förändrat behov av hjälpmedel kontaktas relevant förskrivare för aktuellt behov. Information om vilken profession som har förskrivningsrätt för respektive produktgrupp finns på sidan Hjälpmedel i Jönköpings län, för vårdgivare, Region Jönköpings län

Personer som bor i eget boende

Landstinget förskriver hjälpmedel till personer som bor i eget boende. Förskrivare inom primärvården eller inom vuxenhabiliteringen kan kontaktas för detta.

I vissa fall är hjälpmedelsbehovet mycket komplext. Det krävs då ofta omfattande samarbete mellan olika professioner. I dessa fall kontaktas lämpligen förskrivare inom vuxenhabiliteringen som har möjlighet att erbjuda en period av mer omfattande bedömning, utprovning, förskrivning och uppföljning.

Vid vissa tillfällen krävs en relativt snabb handläggning av ett hastigt uppkommet behov. Då kontaktas lämpligen förskrivare inom primärvård.

I övriga fall får man ha en pragmatisk inställning till frågan om ansvar för hjälpmedel.

Betalningsansvar åvilar vuxenhabiliteringen för personliga hjälpmedel för alla personer som bor i eget boende och har kontakt med vuxenhabiliteringen.

Personer som bor i särskilt boende

Kommunens förskrivare förskriver hjälpmedel till den som bor i särskilt boende. Om inte behovet av kompetens kan tillgodoses där, kan brukaren eller dess företrädare ansöka om råd och stöd från vuxenhabiliteringen enligt LSS. Personal från vuxenhabiliteringen kan då vara behjälplig med råd och information under en avgränsad period, men kommunens personal står som förskrivare och har det långsiktiga ansvaret.

Reparation av hjälpmedel

Om ett hjälpmedel behöver repareras kontaktar brukaren hjälpmedelscentralens kundtjänst för att få problemet åtgärdat. Hjälpmedelscentralens kundservice, Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv