Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habiliteringsinsatser som kan vara aktuella vid ryggmärgsbråck

Insatserna består av långsiktig habilitering tillsammans med personen och dess nätverk.
Upprättande av habiliteringsplan erbjuds för samordning av insatser från vuxenhabiliteringen.

Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

 

Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

 • Psykosocialt stöd
 • Motiverande samtal
 • Nätverksmöten
 • Information och rådgivning kring boende och sysselsättning
 • Ståträning
 • ADL-bedömning
 • ADL-träning
 • Motions- och träningsrådgivning
 • Rådgivning runt medicinska frågor
 • Kostrådgivning
 • Bedömning av kognitiva funktioner.
 • Konsultation till personal.
 • Information om funktionshindret till berörda personer.
 • Utredning av behov av bostadsanpassning.
 • Förskrivning av tekniska hjälpmedel samt anpassning och uppföljning av dessa.
 • Insatser för att uppnå god sittställning och tryckavlastning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Ryggmärgsbråck

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv