Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Habiliteringsinsatser som kan vara aktuella vid intellektuell funktionsnedsättning

Personal ifrån habiliteringscentrum, Region Jönköpings län, tillhandahåller vid behov specialisthabilitering. Detta som ett komplement till kommunernas habilitering i vardagen, insatser från vårdcentral och i samverkan med andra specialistkliniker.

Insatser som kan vara aktuella utifrån en individuell bedömning är:

Uppdaterad: 2019-04-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv